Laster inn bilder
  • 23122011_111538.jpg
  • 23122011_124437.jpg
  • 23122011_123925.jpg
  • 23122011_110710.jpg

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

             Kurs: Betek Consult AS                                             Kurs IPC (Qualcert)

Kurs:   Varighet:
 

1. Myklodding HMT Grunnkurs

  1 - 5 dager

2. Myklodding HMT Sertifisering (blyfritt / tinn-bly)

  4 dager

3. Myklodding HMT resertifisering

 

  3 dager
4. SMD (Surface mounted device) Sertifisering   3 dager
5. SMD resertifisering   2 dager
6. SMD reparasjon   2-3 dager
7. Komponentlære / komponentforståelse   1 dag
8. ESD Kurs/opplæring   3 timer
9. ESD Sertifisering/Kordinator IPC sertifikat   3 timer
10. Pressterminering   1-2 dager
 
Kurs:    Varighet:

 

11. IPC 600 CIT           12. IPC 600 CIS    4 dager CIT                3 dager CIS
13. IPC 610 CIT           14. IPC 610 CIS    4 dager CIT                3 dager CIS
15. IPC 620 CIT           16. IPC 620 CIS    4 dager CIT                4 dager CIS 
17. IPC 7711/7721 CIT 18. IPC 7711/7721 CIS    5 dager CIT                5 dager CIS 
19. IPC J STD 001 CIT 20. IPC J STD 001 CIS    5 dager CIT                  5 dager CIS 
21. Certified Interconnect Designer C.I.D. and C.I.D.+    3 dager

 

Klikk på kursene for mere informasjon. 

Les mer om IPC Sertifiseringskurs på SQC sine websider.

 

     

  

  


 

Alle våre kurs kan vi tilrettelegge deres behov. Alt fra en oppfriskning eller full sertifisering ihht IPC A-610-F.

Vi reiser rundt til dere som kunde og setter opp alt som behøves for å gjennomføre kursene på din bedrift. Vi holder også kurs hos oss her i Tønsberg.


Kursforklaring:


Betek Consults sertifikatkurs


Våre kurs er praktisk rettede kurs for elektronikkbransjen. Vi stiller med kompendier som er utarbeidet gjennom mange år i bransjen og senest revidert i Juli 2011.

Endringer på kursoppsett hos Betek Consult.

Vår Instruktør Jan Kjæmperud er sertifisert CIT (Certified IPC Trainer) på IPC A-610 Standarden. Med dette sertifikatet kjører vi praktiske loddekurs hvor det i tillegg kan utstedes et IPC CIS sertifikat til deltagerne.


IPC CIS (Certified IPC Specialist) går ut på at deltageren tar modul 1+2 som beskrevet under + de moduler som er relavant for bedriftens produksjon.

Et slikt sertifikatkurs varer i 5 dager. Det blir satt av 2 dager til CIS sertifiseingen. Dette er en teoretisk del med gjennomgang av de moduler som er forhåndsvalgt og en prøve i etterkant.


En åpen bok prøve og en lukket bok prøve.

Her får deltagerene et offisielt IPC sertifikat.

Deretter fortsetter den praktiske opplæringen i 3 dager.


 


SQC  DENMARK

 

Les mer om IPC Sertifiseringskurs på SQC sine websider.


© 2017 - Betek AS
CMS: My Editor :: Design: Final Touch Reklame AS